Niet een diploma maar vaardigheden helpen je aan een baan: weg met dat cv, tijd voor een ‘skills paspoort’

Een schooldiploma is leuk, maar helpt je niet direct aan een baan. Tenminste niet als het aan de onderzoekers van TNO ligt. Het kennisinstituut werkt aan speciaal paspoort waarin niet je diploma’s maar je vaardigheden en talenten aan een baan gekoppeld worden.

Vaardigheden
Een schooldiploma sluit lang niet altijd aan op de wensen uit de arbeidsmarkt. Om mismatch in de arbeidsmarkt de wereld uit te helpen, werkt TNO samen met partner UWV aan een zogenaamd ‘skills paspoort’. Hiermee moet de arbeidsmarkt definitief veranderen.

Dat is van groot belang want volgens TNO hebben ruim 3 miljoen mensen een onzekere arbeidsmarktpositie en moeten 500.000 mensen in 2030 omgeschoold zijn. Door technologische ontwikkelingen veranderen banen van inhoud.

Volgens onderzoeker en arbeidseconoom bij TNO Ronald Dekker moeten we daarom toe naar een arbeidsmarkt die draait om vaardigheden (skills).

Wat zijn ‘skills’ eigenlijk?

Dekker: ,,Skills gaat over je vaardigheden, samen met kennis en attitude zijn dat je competenties voor werk. Skills gaan over in hoeverre kun je je het werk eigen maken en hoe geschikt ben je voor je werk. Dat gaat dus verder dan je behaalde diploma’s.” Terwijl die nu juist de hoofdmoot zijn op ieders curriculum vitae (cv).

Er moet volgens Dekker een ‘skills vertaalslag’ komen. ,,Je ziet dat werkzoekenden met de juiste skills nu minder goed gevonden worden door werkgevers dan werkzoekenden die alleen het juiste diploma hebben.”

Maar alleen informatie over opleidingen op je cv is te grofmazig, beseft Dekker. ,,Je moet als werkzoekende je ervaring en kennis beter duiden. Aan de andere kant moeten werkgevers in hun vacatureteksten duidelijker maken wie of welke vaardigheden ze zoeken.”

Voorbeeld: ,,Een cv-monteur werkte vroeger vooral met een baco als werktuig, maar nu werkt hij net zoveel met een laptop. Die digitale skills lees je niet af aan zijn diploma uit 1986. Maar in je skills-paspoort kom je als werkzoekende voor meer functies in beeld.”

Weg dus met het cv, tijd voor een skills paspoort. Als het aan TNO ligt, is de beurt aan de ‘supervertaalcomputer’. Kort gezegd; Door teksten te scannen (tekstmining) met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) kun je skills ‘vertalen’ en matchen met werk. Dus geautomatiseerd aan vacatures koppelen.

Meer diversiteit en inclusiviteit

De voordelen zijn volgens Dekker legio. ,,Het systeem denkt in mogelijkheden. Ook voor werkenden die van baan willen wisselen. Je scant je cv, zet het in het systeem om naar vaardigheden en met je skills paspoort kun je de arbeidsmarkt op.”

Voor werkgevers is er meer aanbod, buiten het geijkte cirkeltje van het diploma. Met focus op skills voor nieuwe technologie, gerichte scholing en het splitsen van taken kan het schaarste-vraagstuk opgelost worden. ,,Dit gaat bijdragen aan meer diversiteit en inclusiviteit op het werk”, meent Dekker

Helemaal nieuw is het skills paspoort niet. In regio Amsterdam loopt met House of Skills een kleinschalig experiment. Voor een echte conclusie is het volgens Dekker nog te vroeg maar 4000 mensen zijn daar op basis van skills naar werk bemiddeld.

Hij voorziet dat in de Brainport regio de uitrol snel kan gaan. ,,Brainport is een voorbeeldregio. Met een duidelijke economische structuur, met grote bedrijven. Hier is de aansluiting met MKB en en MBO goed geregeld. Maar we moeten voor ogen houden dat mensen niet alleen bij ASML of Signify werken. Er werken meer mensen in de regio in ziekenhuizen, bij de politie of bij een gemeente. Iedereen moet meedoen.“

We willen de massa versnellen

Volgens Dekker kunnen vanuit de overheid financiële middelen komen uit het Groeifonds, spreekt TNO met UWV, met de SER, overheden, overkoepelende organisaties van het bedrijfsleven en fondsen.

,,We zijn met alle betrokkenen onderweg. Wij willen de massa versnellen, dit systeem landelijk uitrollen zodat iedereen kan aanhaken. Één ‘supervertaalcomputer’ voor de arbeidsmarkt. Daar gaan we de komende vijf jaar aan werken. En daar hebben we iedereen bij nodig.”

Bron: ED – Lizette van Neer – van Dingenen, 30 mei 2021

Bekijk alle nieuwsartikelen
Ga terug naar de homepage
Niet een diploma maar vaardigheden helpen je aan een baan: weg met dat cv, tijd voor een ‘skills paspoort’

Een schooldiploma is leuk, maar helpt je niet direct aan een baan. Tenminste niet als het aan de onderzoekers van TNO ligt. Het kennisinstituut werkt aan speciaal paspoort waarin niet je diploma’s maar je vaardigheden en talenten aan een baan gekoppeld worden.

Vaardigheden
Een schooldiploma sluit lang niet altijd aan op de wensen uit de arbeidsmarkt. Om mismatch in de arbeidsmarkt de wereld uit te helpen, werkt TNO samen met partner UWV aan een zogenaamd ‘skills paspoort’. Hiermee moet de arbeidsmarkt definitief veranderen.
Dat is van groot belang want volgens TNO hebben ruim 3 miljoen mensen een onzekere arbeidsmarktpositie en moeten 500.000 mensen in 2030 omgeschoold zijn. Door technologische ontwikkelingen veranderen banen van inhoud.
Volgens onderzoeker en arbeidseconoom bij TNO Ronald Dekker moeten we daarom toe naar een arbeidsmarkt die draait om vaardigheden (skills).
Wat zijn ‘skills’ eigenlijk?

Dekker: ,,Skills gaat over je vaardigheden, samen met kennis en attitude zijn dat je competenties voor werk. Skills gaan over in hoeverre kun je je het werk eigen maken en hoe geschikt ben je voor je werk. Dat gaat dus verder dan je behaalde diploma’s.” Terwijl die nu juist de hoofdmoot zijn op ieders curriculum vitae (cv).

Er moet volgens Dekker een ‘skills vertaalslag’ komen. ,,Je ziet dat werkzoekenden met de juiste skills nu minder goed gevonden worden door werkgevers dan werkzoekenden die alleen het juiste diploma hebben.”

Maar alleen informatie over opleidingen op je cv is te grofmazig, beseft Dekker. ,,Je moet als werkzoekende je ervaring en kennis beter duiden. Aan de andere kant moeten werkgevers in hun vacatureteksten duidelijker maken wie of welke vaardigheden ze zoeken.”

Voorbeeld: ,,Een cv-monteur werkte vroeger vooral met een baco als werktuig, maar nu werkt hij net zoveel met een laptop. Die digitale skills lees je niet af aan zijn diploma uit 1986. Maar in je skills-paspoort kom je als werkzoekende voor meer functies in beeld.”

Weg dus met het cv, tijd voor een skills paspoort. Als het aan TNO ligt, is de beurt aan de ‘supervertaalcomputer’. Kort gezegd; Door teksten te scannen (tekstmining) met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) kun je skills ‘vertalen’ en matchen met werk. Dus geautomatiseerd aan vacatures koppelen.

Meer diversiteit en inclusiviteit

De voordelen zijn volgens Dekker legio. ,,Het systeem denkt in mogelijkheden. Ook voor werkenden die van baan willen wisselen. Je scant je cv, zet het in het systeem om naar vaardigheden en met je skills paspoort kun je de arbeidsmarkt op.”

Voor werkgevers is er meer aanbod, buiten het geijkte cirkeltje van het diploma. Met focus op skills voor nieuwe technologie, gerichte scholing en het splitsen van taken kan het schaarste-vraagstuk opgelost worden. ,,Dit gaat bijdragen aan meer diversiteit en inclusiviteit op het werk”, meent Dekker

Helemaal nieuw is het skills paspoort niet. In regio Amsterdam loopt met House of Skills een kleinschalig experiment. Voor een echte conclusie is het volgens Dekker nog te vroeg maar 4000 mensen zijn daar op basis van skills naar werk bemiddeld.

Hij voorziet dat in de Brainport regio de uitrol snel kan gaan. ,,Brainport is een voorbeeldregio. Met een duidelijke economische structuur, met grote bedrijven. Hier is de aansluiting met MKB en en MBO goed geregeld. Maar we moeten voor ogen houden dat mensen niet alleen bij ASML of Signify werken. Er werken meer mensen in de regio in ziekenhuizen, bij de politie of bij een gemeente. Iedereen moet meedoen.“

We willen de massa versnellen

Volgens Dekker kunnen vanuit de overheid financiële middelen komen uit het Groeifonds, spreekt TNO met UWV, met de SER, overheden, overkoepelende organisaties van het bedrijfsleven en fondsen.

,,We zijn met alle betrokkenen onderweg. Wij willen de massa versnellen, dit systeem landelijk uitrollen zodat iedereen kan aanhaken. Één ‘supervertaalcomputer’ voor de arbeidsmarkt. Daar gaan we de komende vijf jaar aan werken. En daar hebben we iedereen bij nodig.”

Bron: ED – Lizette van Neer – van Dingenen, 30 mei 2021

Bekijk alle nieuwsartikelen
Ga terug naar de homepage