De 2022 Thema’s en Trends binnen Learning & Development!

Drie belangrijke thema’s voor 2022 zijn onder andere groei, werkgeluk en vitaliteit. De werkdruk is in de meeste sectoren heel hoog en dat biedt des te meer reden om stil te staan bij hoe (werk)gelukkig en vitaal medewerkers zijn. Door oog te hebben voor het groeipotentieel van alle medewerkers kunnen organisaties de talenten optimaal inzetten. Dit zal ook een positieve invloed hebben op het werkgeluk en de vitaliteit en hierdoor kun je als organisatie medewerkers binden en behouden. L&D en HR kunnen hierin samen een belangrijke rol spelen. Door medewerkers de regie over hun eigen loopbaan te geven en hen (zowel online als offline) persoonlijk te begeleiden in hun ontwikkeling, voelen zij zich gezien, gesteund en gewaardeerd.

MyTalentsLab - Trends in HR 2022

Een aantal belangrijke L&D (Learning & Development) trends voor 2022 zijn:

  1. Regie bij de medewerkers
  2. Medewerkers binden en behouden
  3. Continuous dialogue
1. Regie bij de medewerkers

Veel organisaties hebben de regie over persoonlijke ontwikkeling naar de medewerkers zelf verschoven, waardoor hun professionele autonomie is gegroeid. Een medewerker krijgt zo meer (zelf)vertrouwen, en het inzetten van het ‘gezond verstand’ wordt onderdeel van de dagelijkse praktijk waarin collega’s van en met elkaar leren. Door de expertise van eigen medewerkers slim te benutten kan kennisdeling op de werkvloer steeds beter vorm krijgen.

2. Medewerkers binden en behouden

Medewerkers die weten hoe zij in hun werk kunnen groeien zijn gemotiveerder en leergieriger. Door samen in te zoomen op de persoonlijke leerbehoeften, kunnen zij in de juiste richting gecoacht worden. Inzicht in de eigen groeimogelijkheden (voor de medewerker zelf) en inzicht in iemands potentie (voor de HR-afdeling en manager) vormen de basis voor een goed gesprek. Deze dialoog begint al tijdens de pre-/onboarding door in kaart te brengen waar de leer- en ontwikkelbehoeften van een nieuwe medewerker liggen.

3. Continuous dialogue

Waar CV’s en LinkedIn-profielen volstaan met (verplichte) hard skills, zijn bijbehorende soft skills onmisbaar om het werk goed te kunnen doen. Een vaste gesprekkencyclus biedt houvast om periodiek met een medewerker in gesprek te gaan en deze te coachen in de verdere ontwikkeling van zijn/haar hard én soft skills. Zo blijft de behoefte vanuit de medewerker om zich te ontwikkelen en de behoefte van de organisatie goed op elkaar afgestemd.

Bron: MyTalentsLab, 27 januari 2022

Bekijk alle nieuwsartikelen
Ga terug naar de homepage
De 2022 Thema’s en Trends binnen Learning & Development!

Drie belangrijke thema’s voor 2022 zijn onder andere groei, werkgeluk en vitaliteit. De werkdruk is in de meeste sectoren heel hoog en dat biedt des te meer reden om stil te staan bij hoe (werk)gelukkig en vitaal medewerkers zijn. Door oog te hebben voor het groeipotentieel van alle medewerkers kunnen organisaties de talenten optimaal inzetten. Dit zal ook een positieve invloed hebben op het werkgeluk en de vitaliteit en hierdoor kun je als organisatie medewerkers binden en behouden. L&D en HR kunnen hierin samen een belangrijke rol spelen. Door medewerkers de regie over hun eigen loopbaan te geven en hen (zowel online als offline) persoonlijk te begeleiden in hun ontwikkeling, voelen zij zich gezien, gesteund en gewaardeerd.

MyTalentsLab - Trends in HR 2022

Een aantal belangrijke L&D (Learning & Development) trends voor 2022 zijn:

  1. Regie bij de medewerkers
  2. Medewerkers binden en behouden
  3. Continuous dialogue
1. Regie bij de medewerkers

Veel organisaties hebben de regie over persoonlijke ontwikkeling naar de medewerkers zelf verschoven, waardoor hun professionele autonomie is gegroeid. Een medewerker krijgt zo meer (zelf)vertrouwen, en het inzetten van het ‘gezond verstand’ wordt onderdeel van de dagelijkse praktijk waarin collega’s van en met elkaar leren. Door de expertise van eigen medewerkers slim te benutten kan kennisdeling op de werkvloer steeds beter vorm krijgen.

2. Medewerkers binden en behouden

Medewerkers die weten hoe zij in hun werk kunnen groeien zijn gemotiveerder en leergieriger. Door samen in te zoomen op de persoonlijke leerbehoeften, kunnen zij in de juiste richting gecoacht worden. Inzicht in de eigen groeimogelijkheden (voor de medewerker zelf) en inzicht in iemands potentie (voor de HR-afdeling en manager) vormen de basis voor een goed gesprek. Deze dialoog begint al tijdens de pre-/onboarding door in kaart te brengen waar de leer- en ontwikkelbehoeften van een nieuwe medewerker liggen.

3. Continuous dialogue

Waar CV’s en LinkedIn-profielen volstaan met (verplichte) hard skills, zijn bijbehorende soft skills onmisbaar om het werk goed te kunnen doen. Een vaste gesprekkencyclus biedt houvast om periodiek met een medewerker in gesprek te gaan en deze te coachen in de verdere ontwikkeling van zijn/haar hard én soft skills. Zo blijft de behoefte vanuit de medewerker om zich te ontwikkelen en de behoefte van de organisatie goed op elkaar afgestemd.

Bron: MyTalentsLab, 27 januari 2022

Bekijk alle nieuwsartikelen
Ga terug naar de homepage