Disclaimer MyTalentsLab

14 september 2020

MyTalentsLab heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het opstellen en updaten van onze website. Ondanks dat is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. MyTalentsLab aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Op onze website kan, onder meer via links, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door MyTalentsLab niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. MyTalentsLab wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van MyTalentsLab is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren. Deze website is getest in allerlei verschillende omgevingen. Mocht naar uw mening de website niet functioneren zoals hij zou moeten doen? Aarzel dan niet om contact op te nemen!

Informatie die per e-mail of via deze website naar MyTalentsLab wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in de privacyverklaring anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Op deze website, de privacyverklaring en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.