Zo borgt u integriteit binnen uw organisatie!

Niets menselijks is ons vreemd, dat geldt ook voor uw medewerkers. Soms is een schending van de integriteit niet opzettelijk kwaadwillend. Vaak zijn werknemers zich niet bewust van de integriteitsrisico’s die ze mee met zich meedragen. Het is daarom essentieel dat ze begrijpen dat hun eigen handelen in sommige gevallen de integriteit van een organisatie kan aantasten.

Het is niet alleen in uw belang dat een medewerker integer en van onbesproken gedrag is, ook de medewerker zelf krijgt zo een bevestiging van het feit dat hij of zij geen integriteitsrisico’s binnen brengt. Het borgen van de integriteit binnen uw bedrijf, organisatie of instelling begint bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Is het arbeidsverleden dat op hun curriculum vitae staat beschreven voor de volle 100% waarheidsgetrouw? En als dat niet zo is, wat is daar dan de reden van? Zijn er nog connecties of belangen bij andere bedrijven? En als dat zo is, kan dat dan tot belangenverstrengeling leiden? Tot slot, zijn er in het verleden bij eerdere werkgevers voorvallen geweest waarbij kandidaat niet integer gedrag heeft vertoond? Een gedegen Pre employement screening geeft antwoord op dit soort vragen.

Discreet en compleet

Het is een kunst om zo discreet mogelijk onderzoek te doen naar de antecedenten van een (potentiële) werknemer. Tegelijkertijd moet het ook grondig gebeuren om een compleet beeld te kunnen schetsen van iemands achtergrond en werkverleden. Het is ook essentieel dat iemand niet onnodig of overdreven zwaar gescreend wordt als dat voor de functie niet nodig is. Zo beschikt u van tevoren over relevante informatie en wordt de kans dat integriteitskwesties uw organisatie treffen aanzienlijk verkleind.

In lijn met de AP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft duidelijke richtlijnen opgesteld waaraan bedrijven zich moeten houden bij het screenen van medewerkers. Zorg dat de Pre employment screener deze lijn volgt, anders komt uw integriteit ter discussie te staan. Gegevens moeten discreet en 100% vertrouwelijk behandeld worden en het screeningsrapport moet altijd eerst ter goedkeuring aan de betrokkene gepresenteerd worden voor de opdrachtgever deze onder ogen krijgt.

Integriteit in de boardroom

Het spreekt voor zich dat aan members of the board, bestuurders en directeuren hoge eisen worden gesteld in het kader van integriteit. Hier gaat de Pre employment screening dieper in op achtergronden, persoonlijke situatie en werkverleden. Ook een zogenaamd integriteitsinterview is meestal onderdeel van de screening. Het is daarom belangrijk dat de Pre employment screener een gelijkwaardige gesprekspartner is op executive niveau en de integriteitsrisico’s in de boardroom kent.

Bron: Regioinbedrijf, 01 juli 2021

Bekijk alle nieuwsartikelen
Ga terug naar de homepage
Zo borgt u integriteit binnen uw organisatie!

Niets menselijks is ons vreemd, dat geldt ook voor uw medewerkers. Soms is een schending van de integriteit niet opzettelijk kwaadwillend. Vaak zijn werknemers zich niet bewust van de integriteitsrisico’s die ze mee met zich meedragen. Het is daarom essentieel dat ze begrijpen dat hun eigen handelen in sommige gevallen de integriteit van een organisatie kan aantasten.

Het is niet alleen in uw belang dat een medewerker integer en van onbesproken gedrag is, ook de medewerker zelf krijgt zo een bevestiging van het feit dat hij of zij geen integriteitsrisico’s binnen brengt. Het borgen van de integriteit binnen uw bedrijf, organisatie of instelling begint bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Is het arbeidsverleden dat op hun curriculum vitae staat beschreven voor de volle 100% waarheidsgetrouw? En als dat niet zo is, wat is daar dan de reden van? Zijn er nog connecties of belangen bij andere bedrijven? En als dat zo is, kan dat dan tot belangenverstrengeling leiden? Tot slot, zijn er in het verleden bij eerdere werkgevers voorvallen geweest waarbij kandidaat niet integer gedrag heeft vertoond? Een gedegen Pre employement screening geeft antwoord op dit soort vragen.

Discreet en compleet

Het is een kunst om zo discreet mogelijk onderzoek te doen naar de antecedenten van een (potentiële) werknemer. Tegelijkertijd moet het ook grondig gebeuren om een compleet beeld te kunnen schetsen van iemands achtergrond en werkverleden. Het is ook essentieel dat iemand niet onnodig of overdreven zwaar gescreend wordt als dat voor de functie niet nodig is. Zo beschikt u van tevoren over relevante informatie en wordt de kans dat integriteitskwesties uw organisatie treffen aanzienlijk verkleind.

In lijn met de AP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft duidelijke richtlijnen opgesteld waaraan bedrijven zich moeten houden bij het screenen van medewerkers. Zorg dat de Pre employment screener deze lijn volgt, anders komt uw integriteit ter discussie te staan. Gegevens moeten discreet en 100% vertrouwelijk behandeld worden en het screeningsrapport moet altijd eerst ter goedkeuring aan de betrokkene gepresenteerd worden voor de opdrachtgever deze onder ogen krijgt.

Integriteit in de boardroom

Het spreekt voor zich dat aan members of the board, bestuurders en directeuren hoge eisen worden gesteld in het kader van integriteit. Hier gaat de Pre employment screening dieper in op achtergronden, persoonlijke situatie en werkverleden. Ook een zogenaamd integriteitsinterview is meestal onderdeel van de screening. Het is daarom belangrijk dat de Pre employment screener een gelijkwaardige gesprekspartner is op executive niveau en de integriteitsrisico’s in de boardroom kent.

Bron: Regioinbedrijf, 08 juli 2021

Bekijk alle nieuwsartikelen
Ga terug naar de homepage