Hoe ontwikkelen we onze medewerkers en behouden wij ons talent?

Hoe gaat u als organisatie om met vraagstukken rondom de ontwikkeling van uw medewerkers en talentbehoud?

Belangrijk is dat je als organisatie inzicht krijgt in de talenten en ontwikkeldoelen van iedere medewerker. Daarnaast is het van belang dat medewerkers worden ondersteund in de verdere ontwikkeling hiervan.

Geef medewerkers en hun leidinggevenden de tools waardoor ze inzicht krijgen in hun talenten en potentieel. Help ze met het duidelijk en concreet maken van hun ambitie. Ondersteun ze met zich gericht te ontwikkelen zodat ze hun (persoonlijke) doelstellingen kunnen bereiken! Hierdoor creëer je waarde voor de medewerkers en ontstaat er een lerende organisatie. Er zal meer verbondenheid worden ervaren en talent blijft langer behouden.

MyTimeline

Wij helpen u graag bij het vinden van concrete antwoorden op al uw vragen rondom (talent)ontwikkeling en (talent)behoud. We begeleiden / coachen de leidinggevenden in hoe om te gaan met het ontwikkelen van hun medewerkers.

Als onderdeel bij de implementatie van uw visie op (talent)ontwikkeling, biedt ons MyTalentsLab platform alle medewerkers en hun leidinggevenden steun bij het inzicht geven in hun talenten en hoe deze gericht (verder) te ontwikkelen.

Dit alles draagt bij aan het binden en boeien, het ervaren van meer werkgeluk en behoud van talent.

Benieuwd naar onze werkwijze en platform neem dan gerust contact (040 – 239 0590) met ons op!

Maak talent zichtbaar!

Bron: MyTalentsLab, 03 augustus 2022

Bekijk alle nieuwsartikelen
Ga terug naar de homepage
Hoe ontwikkelen we onze medewerkers en behouden wij ons talent?

Hoe gaat u als organisatie om met vraagstukken rondom de ontwikkeling van uw medewerkers en talentbehoud?

Belangrijk is dat je als organisatie inzicht krijgt in de talenten en ontwikkeldoelen van iedere medewerker. Daarnaast is het van belang dat medewerkers worden ondersteund in de verdere ontwikkeling hiervan.

Geef medewerkers en hun leidinggevenden de tools waardoor ze inzicht krijgen in hun talenten en potentieel. Help ze met het duidelijk en concreet maken van hun ambitie. Ondersteun ze met zich gericht te ontwikkelen zodat ze hun (persoonlijke) doelstellingen kunnen bereiken! Hierdoor creëer je waarde voor de medewerkers en ontstaat er een lerende organisatie. Er zal meer verbondenheid worden ervaren en talent blijft langer behouden.

MyTimeline

Wij helpen u graag bij het vinden van concrete antwoorden op al uw vragen rondom (talent)ontwikkeling en (talent)behoud. We begeleiden / coachen de leidinggevenden in hoe om te gaan met het ontwikkelen van hun medewerkers.

Als onderdeel bij de implementatie van uw visie op (talent)ontwikkeling, biedt ons MyTalentsLab platform alle medewerkers en hun leidinggevenden steun bij het inzicht geven in hun talenten en hoe deze gericht (verder) te ontwikkelen.

Dit alles draagt bij aan het binden en boeien, het ervaren van meer werkgeluk en behoud van talent.

Benieuwd naar onze werkwijze en platform neem dan gerust contact (040 – 239 0590) met ons op!

Maak talent zichtbaar!

Bron: MyTalentsLab, 03 augustus 2022

Bekijk alle nieuwsartikelen
Ga terug naar de homepage