3 Tips over hoe om te gaan met pesten op het werk!

In de week van het pesten willen we namens MyTalentsLab graag dit onderwerp onder de aandacht brengen. In 2020 waren ruim een half miljoen werknemers slachtoffer van pesterijen, waarvan 110.000 structureel (cijfers TNO). Een kwart van de werknemers is wel eens gepest door collega’s of leidinggevenden.

Het gaat dan niet om plagerijen, maar bijvoorbeeld om uitschelden, intimidatie, buitensluiten en het achterhouden van belangrijke informatie. Door het pesten komt het talent wat al deze medewerkers hebben vaak onvoldoende naar boven zodat zij te weinig gebruik maken van het potentieel wat zij hebben.

Daarnaast heeft pesten veel invloed op het werkgeluk wat deze werknemers ervaren. Hierdoor zullen zij sneller de organisatie verlaten.

Ook voor de organisatie heeft pesten veel negatieve effecten: het leidt tot zo’n 4 miljoen extra verzuimdagen per jaar, wat zorgt voor een enorme kostenpost van €900 miljoen aan loondoorbetaling. Daarnaast heeft het een negatieve invloed op de aantrekkelijkheid als werkgever.

3 tips over hoe om te gaan met pesten op het werk en hoe dit te voorkomen:
1) Kom op voor je medewerkers

Laat zien dat je als werkgever en collega opkomt voor iedere medewerkers en zorg er voor dat alle medewerkers zich gezien voelen.

2) Zorg dat medewerkers zich verbonden voelen

Praat regelmatig met alle medewerkers, ook over niet werkgerelateerde zaken. Creëer een goede verbinding met en tussen alle medewerkers. Dit draagt bij aan een positieve beleving en zorgt voor minder pesten.

3) Biedt medewerkers een veilige omgeving

Biedt medewerkers een veilige gevoel en omgeving om over pestgedrag te praten met een vertrouwenspersoon. Dit kan een externe coach zijn maar ook iemand van binnen het bedrijf.

Bron: MyTalentsLab, 01 oktober 2021

Bekijk alle nieuwsartikelen
Ga terug naar de homepage
3 Tips over hoe om te gaan met pesten op het werk!

In de week van het pesten willen we namens MyTalentsLab graag dit onderwerp onder de aandacht brengen. In 2020 waren ruim een half miljoen werknemers slachtoffer van pesterijen, waarvan 110.000 structureel (cijfers TNO). Een kwart van de werknemers is wel eens gepest door collega’s of leidinggevenden.

Het gaat dan niet om plagerijen, maar bijvoorbeeld om uitschelden, intimidatie, buitensluiten en het achterhouden van belangrijke informatie. Door het pesten komt het talent wat al deze medewerkers hebben vaak onvoldoende naar boven zodat zij te weinig gebruik maken van het potentieel wat zij hebben.

Daarnaast heeft pesten veel invloed op het werkgeluk wat deze werknemers ervaren. Hierdoor zullen zij sneller de organisatie verlaten.

Ook voor de organisatie heeft pesten veel negatieve effecten: het leidt tot zo’n 4 miljoen extra verzuimdagen per jaar, wat zorgt voor een enorme kostenpost van €900 miljoen aan loondoorbetaling. Daarnaast heeft het een negatieve invloed op de aantrekkelijkheid als werkgever.

3 tips over hoe om te gaan met pesten op het werk en hoe dit te voorkomen:
1) Kom op voor je medewerkers

Laat zien dat je als werkgever en collega opkomt voor iedere medewerkers en zorg er voor dat alle medewerkers zich gezien voelen.

2) Zorg dat medewerkers zich verbonden voelen

Praat regelmatig met alle medewerkers, ook over niet werkgerelateerde zaken. Creëer een goede verbinding met en tussen alle medewerkers. Dit draagt bij aan een positieve beleving en zorgt voor minder pesten.

3) Biedt medewerkers een veilige omgeving

Biedt medewerkers een veilige gevoel en omgeving om over pestgedrag te praten met een vertrouwenspersoon. Dit kan een externe coach zijn maar ook iemand van binnen het bedrijf.

Bron: MyTalentsLab.nl, 01 oktober 2021

Bekijk alle nieuwsartikelen
Ga terug naar de homepage