HR-prio’s: digitalisering en scholing essentieel voor inzetbaarheid medewerkers

Digitalisering gaat een nóg grotere rol spelen in de wijze waarop HR-professionals medewerkers inzetbaar houden, nu ontslagen worden verwacht en werving stokt als gevolg van de coronacrisis. Bovenaan de prioriteiten van HR-professionals wisselt het thema Ontwikkeling en scholing stuivertje met het thema Werving en selectie, dat vorig jaar nog op plek 1 stond. De top drie wordt gecompleteerd door Verzuim.

Dat blijkt uit het onderzoek HR-Trends 2020-2021 van adviesbureau Berenschot, uitgeverij Performa en AFAS Software, waarbij aan bijna 2000 HR-professionals is gevraagd aan te geven wat voor hun organisatie de vijf belangrijkste HR-beleidsthema’s voor 2020 en 2021 zijn. Digitale ondersteuning van HR-processen staat dit jaar op plek vier van belangrijkste thema’s. Dat was in 2019 nog nummer zeven op de prioriteitenlijst. Door de huidige situatie waarbij veel medewerkers voorlopig nog thuiswerken, zal het belang van dit thema naar verwachting nóg groter worden, omdat ook een lockdown van de HR-processen niet te lang mag duren. HR-professionals verwachten voor 2021 niet veel mutaties in de top drie. De impact van robotisering is dankzij een stijging van drie plekken de grootste stijger in de lijst van prioriteiten.

Door digitalisering zijn organisaties in staat om medewerkers veelzijdiger in te zetten en beter te ontwikkelen. Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot, wijst op het groeiende belang van ontwikkeling en scholing van medewerkers voor HR-professionals. “Nog wat nadrukkelijker dan in de afgelopen jaren zien we dat de focus van HR in 2020 is verschoven van werving, naar het doorontwikkelen van bestaande medewerkers. Het is aannemelijk dat deze ontwikkeling zich sterk gaat doorzetten in de voorspelde crisis.” Volgens Van der Spek is dat in het licht van de NOW-regeling 2.0 en het bijbehorende crisisprogramma NL leert door van minister Koolmees zeer interessant: “Werkgevers die de NOW aanvragen, zijn nu verplicht hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, voornamelijk via online kanalen. Dat is essentieel in de inspanningen medewerkers inzetbaar te houden en te binden. Anders dan het beeld dat digitalisering alleen banen kost, kan digitalisering juist een motor van ontwikkeling zijn voor medewerkers en organisaties.”

Probleemloos thuiswerken door technologische ontwikkeling

Veel organisaties zijn recent in hoge mate versneld gedigitaliseerd door de veranderingen in manieren van werken die zij door de intelligente lockdown moesten adopteren. 82 procent van de HR-professionals in Nederland verwacht mede ingegeven door deze ontwikkelingen grote veranderingen in hun organisaties door technologische ontwikkeling. 34 procent van de respondenten verwacht redelijk grote tot heel grote veranderingen, 48 procent verwacht dat het om kleine veranderingen gaat. Van der Spek: “Afstandswerken heeft het gebruik van nieuwe werkvormen voor communicatie en presentaties versneld. Veel organisaties hebben door die digitale stroomversnelling in enkele weken doorgemaakt wat normaliter jarenlange trajecten zijn. Organisaties zullen deze periode aangrijpen hun processen te digitaliseren. Dat geeft medewerkers weer de ruimte zich volledig in te zetten op de kernactiviteiten van hun organisatie en minder op bijvoorbeeld processen.”

Bron: HR-Trends 2020-2021, 27 mei 2020

Bekijk alle nieuwsartikelen
Ga terug naar de homepage

HR-prio’s: digitalisering en scholing essentieel voor inzetbaarheid medewerkers

Digitalisering gaat een nóg grotere rol spelen in de wijze waarop HR-professionals medewerkers inzetbaar houden, nu ontslagen worden verwacht en werving stokt als gevolg van de coronacrisis. Bovenaan de prioriteiten van HR-professionals wisselt het thema Ontwikkeling en scholing stuivertje met het thema Werving en selectie, dat vorig jaar nog op plek 1 stond. De top drie wordt gecompleteerd door Verzuim.

Dat blijkt uit het onderzoek HR-Trends 2020-2021 van adviesbureau Berenschot, uitgeverij Performa en AFAS Software, waarbij aan bijna 2000 HR-professionals is gevraagd aan te geven wat voor hun organisatie de vijf belangrijkste HR-beleidsthema’s voor 2020 en 2021 zijn. Digitale ondersteuning van HR-processen staat dit jaar op plek vier van belangrijkste thema’s. Dat was in 2019 nog nummer zeven op de prioriteitenlijst. Door de huidige situatie waarbij veel medewerkers voorlopig nog thuiswerken, zal het belang van dit thema naar verwachting nóg groter worden, omdat ook een lockdown van de HR-processen niet te lang mag duren. HR-professionals verwachten voor 2021 niet veel mutaties in de top drie. De impact van robotisering is dankzij een stijging van drie plekken de grootste stijger in de lijst van prioriteiten.

Door digitalisering zijn organisaties in staat om medewerkers veelzijdiger in te zetten en beter te ontwikkelen. Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot, wijst op het groeiende belang van ontwikkeling en scholing van medewerkers voor HR-professionals. “Nog wat nadrukkelijker dan in de afgelopen jaren zien we dat de focus van HR in 2020 is verschoven van werving, naar het doorontwikkelen van bestaande medewerkers. Het is aannemelijk dat deze ontwikkeling zich sterk gaat doorzetten in de voorspelde crisis.” Volgens Van der Spek is dat in het licht van de NOW-regeling 2.0 en het bijbehorende crisisprogramma NL leert door van minister Koolmees zeer interessant: “Werkgevers die de NOW aanvragen, zijn nu verplicht hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, voornamelijk via online kanalen. Dat is essentieel in de inspanningen medewerkers inzetbaar te houden en te binden. Anders dan het beeld dat digitalisering alleen banen kost, kan digitalisering juist een motor van ontwikkeling zijn voor medewerkers en organisaties.”

Probleemloos thuiswerken door technologische ontwikkeling

Veel organisaties zijn recent in hoge mate versneld gedigitaliseerd door de veranderingen in manieren van werken die zij door de intelligente lockdown moesten adopteren. 82 procent van de HR-professionals in Nederland verwacht mede ingegeven door deze ontwikkelingen grote veranderingen in hun organisaties door technologische ontwikkeling. 34 procent van de respondenten verwacht redelijk grote tot heel grote veranderingen, 48 procent verwacht dat het om kleine veranderingen gaat. Van der Spek: “Afstandswerken heeft het gebruik van nieuwe werkvormen voor communicatie en presentaties versneld. Veel organisaties hebben door die digitale stroomversnelling in enkele weken doorgemaakt wat normaliter jarenlange trajecten zijn. Organisaties zullen deze periode aangrijpen hun processen te digitaliseren. Dat geeft medewerkers weer de ruimte zich volledig in te zetten op de kernactiviteiten van hun organisatie en minder op bijvoorbeeld processen.”

Bron: HR-Trends 2020-2021, 27 mei 2020

Bekijk alle nieuwsartikelen
Ga terug naar de homepage